DSGVO – Rennen

Hiermit willigt die sich anzumeldende Person ein, dass während der gesamten Veranstaltung Fotos / Videoaufnahmen von ihr / ihm angefertigt werden. 

Datenschutz:

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die in der Einverständniserklärung angegebenen personenbezogenen Daten, Vorname, Nachname, Straße, PLZ / Stadt und Geburtsdatum werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Die Person ist gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein Mushing Niederrhein um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO kann die Person jederzeit gegenüber dem Verein Mushing Niederrhein die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.


Ik ben het eens dat foto en film materiaal, dat wordt gemaakt bij de sledehonden wedstrijd en mij of mijn hond / mijn honden toont, kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden van Mushing Niederrhein e.V. Ik ben mij ervan bewust dat ik mijn schriftelijke toestemming per Mail kan intrekken.

Gegevensbescherming:

Toestemming volgens privacy wetgeving: (D)
De persoonlijke gegevens opgegeven in het toestemmingsformulier, voornaam, achternaam, straat, postcode / plaats en land worden verzameld op basis van juridische machtigingen.
Rechten van de betrokkene: Informatie, correctie, vebod en blokkade, recht van bezwaar

De persoon is aan hand van artikel 15 DSGVO te allen tijde  berrechtigd de Club Mushing Niederrhein e.V. te verzoeken naar uitgebreide informatie over de gegevens die zijn opgeslagen over uw persoon. Aan hand van artikel die 17 DSGVO is de persoon te allen tijde berechtigd aan de Club Mushing Niederrhein e.V., informatie correctie, verbod en blokkade aan te vragen voor individuele persoonlijke gegevens.